Tájékoztató kamerás megfigyelésről

Tájékoztató kamerás megfigyelésről

TÁJÉKOZTATÓ
kamerás megfigyelésről

Adatkezelő és üzemeltető:
Név: CASTRUM SEC Gyengeáramú Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)
Székhely: 9700 Szombathely, Körmendi út 92. B. ép.
Fióktelep: 1103 Budapest, Gyömrői út 128.
Adószám: 13510767-2-18
Cégjegyzékszám: 18-09-106375
Képviselő(k): Czvitkovics László ügyvezető, önálló képviseleti joggal; Hubay Pál ügyvezető, önálló képviseleti joggal; Raffai Roland cégvezető, önálló képviseleti joggal.
Telefon: +36 (94) 509-517
E-mail: info@castrumsec.hu
Honlap: http://castrumsec.hu

A Társaság vagyontárgyainak (vagyonvédelem), a Társaság székhelyén tartózkodó személyek életének, testi épségének védelme, a jogsértések megelőzése és észlelése (balesetmegelőzés), az elkövető tettenérése, valamint azonosításának elősegítése, személyi sérülések körülményeinek felderítése, Társaság üzleti titkainak védelme, a munkavédelmi szabályok betartásának és a munkavállalók ellenőrzése céljából elektronikus kamerás térfigyelő rendszert alkalmaz, amely képrögzítést és tárolást tesz lehetővé.

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, amelyet ráutaló magatartással tesz meg. Amennyiben Ön a megfigyelt területre e tájékoztatást megismerve bemegy, a hozzájárulás megadottnak tekintendő a képfelvétel készítéséhez. Kérjük, ne menjen be, ha ehhez nem kíván hozzájárulni.

A térfigyelő kamerarendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, adatokat közvetlenül rögzít. A kameratérkép bárki számára megtekinthető a Társaság székhelyén.

A felvétel tárolásának helye: 9700 Szombathely, Körmendi út 92. B. ép.

A tárolás időtartama: Felhasználás hiányában a felvételtől számított 3 munkanap.

Az adatok megismerésére jogosult személy: Műszaki vezető

Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan történik.

Adatok forrása: Közvetlenül az érintettől

Adatközlés: harmadik személy részére kizárólag jogszabályban meghatározott esetekben kerül közlésre.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Ön az adatkezelésről tájékoztatást, törlést, korlátozást kérhet, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen az adatkezelő fenti elérhetőségein keresztül, valamint jogainak megsértése esetén bírósághoz és Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat.

A kamerás megfigyelőrendszerrel kapcsolatos adatkezelésről szóló teljes tájékoztató megtalálható a Társaság székhelyén.
 


2010 © castrumsec.hu developed by Webshark